Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove

Ovlac fremstiller et bredt sortiment af liftplove med hele 5 typer vendehoveder fra 110 hk og i trin op til 285hk, samt med fureantal fra 2 til 6 furer på de liftophængte modeller.

Stensikring, Underplove

Der tilbydes 3 typer stensikringer – springbolte, mekanisk automatisk udløser med bladfjedre eller hydraulisk automatisk udløser for nem justering og tilpasning til varierende jordtyper. Plovens furebredde kan på alle plove justeres – på L modellerne er det i trin og på S modellerne er det trinløs hydraulisk variabelt.
Plovene kan leveres med den nye V-90 underplov, der er en muldplade i 3-lags hærdning til 62 HRc og er 8mm tyk. V-90 har den unikke egenskab at vende selv stiv lerjord godt rundt og efterlade en passende bred furebund til de efterhånden almindelige, men brede 650mm eller 710mm dæk. Alternativt kan der vælges en riste muldplade som er velegnet til klæbrige jordtyper så som humus.

Løs bæreaksel

Ovlac har over 30 års erfaring med den noget specielle og unikke egenskab at bæreakslen er svingbar.

Det fungerer i praksis ved at traktorens liftarme låses fast i center position og derefter kan ploven frit følge efter med meget mindre belastning af konstruktionen til følge og sidegevinsten er at ploven er nemmere at indstille. Hvis man ikke ønsker at anvende dette system låses det bare fast og ploven justeres traditionelt.

Der er dog flere fordele ved det svingbare træk som ses på billede og video nedenfor:

I skarpe kurver som på billedet fra Norge oven for, der formår ploven automatisk at holde bredden på den forreste fure, idet ploven følger efter traktoren som en vogn i kraft af det svingbare træk. Det er en lettelse for chaufføren ikke at skulle anvende evt. hydraulisk forreste furebredde i kurver og på sidehæld – her følger ploven lige så fint efter qua de låste liftarme og svingbare træk. Under danske forhold med ofte kurvede foragre så sikrer det en bedre foragerpløjning end ellers med en traditionel plov.
Derudover gør det svingbare træk at traktoren får et mere lige træk på ploven under alle forhold, hvilket gør at traktoren altid om det er kurvede eller lige træk går nemmere og derfor bruger mindre diesel – det er den første ting brugere af Ovlac ploven nævner; LET at trække.

 

Helt nyt hydraulisk dybdehjul med dobbeltfunktion præsenteret på Agromek 2018

I andre lande er hydraulisk betjente dybdehjul ikke så udbredte som det er i Danmark og derfor havde Ovlac ikke udviklet et sådant hjul ved starten af vores samarbejde. Det viste sig at være en fordel idet at udviklingen af et sådant hjul nu er udført ud fra danske landmænds ønsker og krav – dette er lykkedes til fulde.

Hjulet har 2 funktioner:

– En normal funktion:

Hjulet kan med en enkeltvirkende funktion presses ned og bagenden af ploven løftes 10 cm fri af jorden i trin 1. Hvis hydraulikken sættes i flydestilling bevæger hjulet sig op til en justerbar fast dybdestop og ploven går i jorden til den valgte dybde. Kan med fordel bruges ved isætning af ploven i forageren og ved afslutning af foragerpløjning når den kastes udad.

– Afslutningsfunktion:

Når der skal afsluttes mod skel er der ofte et dige eller lignende som der skal pløjes imod og derfor er ønsket, at hjulet kan gå længere op og ploven dybere i. Det er på unik vis løst ved at hydraulik-cylinderen manuelt sættes i trin 2, således at den rammer en anden ”næse” på hjulets arm og dermed kan piloten hydraulisk justere dybden fra 20 til 50cm. Funktionen kan også bruges hvis man ønsker at justerer pløjedybden løbende fra kabinen, men så har man ingen dybdestop og man skal være særlig opmærksom på at ramme den rigtige dybde.

 

Ny størrelse dæk

Større dybdehjul i Radial dæk (almindelig traktor dæk)
280/70R16 behøver kun 1,5 bars tryk.
Stor standard 6 huls nav som passer til reservehjul i maskinhuset. 

 

 

Lige Ås giver 7-8cm mere gennemgang

 

Gummilygtebom for øget trafiksikkerhed

 

Kundekommentarer